talk2cisco.cz > Kalendář akcí > Archiv akcí > Anotace Expo Club - proběhlé semináře

Anotace Expo Club - proběhlé semináře

 


Proběhlé semináře:

 


 

 

Termín: 21.3.2013, 10:00 – 11:00
Téma: Cisco UCS, jeho správa a podpora HW třetích stran
Přednášející: Martin Diviš
Anotace: Datové centrum je komplexní organismus. Spravovat jej můžeme tak, jak jsme byli vždy zvyklí, ale s rostoucí složitostí a hustotou, kterou nám moderní technologie přinášejí, je to stále složitější a případné chyby zasáhnou větším rozsahem. Cisco přináší nový produkt pro správu a monitoring komplexní infrastruktury datových center Cloupia, který podporuje standardizaci postupů, jednoduchost správy a dozoru z jednoho uživatelského rozhraní a třeba i přístup z mobilních zařízení pro servery, virtualizaci, sítě a datová úložiště. Pojďme si ukázat, co všechno umí.

Serverové řešení Cisco UCS je prostředí známé pro kompaktnost, flexibilitu a integrovanou správu. Občas však narazíme na netypickou úlohu, která vyžaduje zvláštní podporu hardware, často třetích stran, tak, aby vzniklo pro zákazníka optimální řešení. Pojďme se podívat na to, jaké komponenty můžeme použít v Cisco UCS a k čemu je to dobré.


Termín: 28.3.2013, 10:00 – 11:00
Téma: Novinky v Collaboration
Přednášející: Jaroslav Martan
Anotace: V této přednášce shrneme novinky v collaboration, které uvádíme na trh nebo připravujeme.


Termín: 4.4.2013, 10:00 – 11:00
Téma: Přehled datových úložišť a jejich připojení k výpočetním systémům
Přednášející: Tomáš Míchaeli
Anotace: To nejcennejší ve vašich datových centrech jsou data, strukturovaně nebo nestrukturovaně uložená v datovém úložišti. Typy úložišť a možnosti jejich připojení k výpočetním systémům (SAS, FC, FCoE, iSCSI, ThunderBolt – blokové) nebo (CIFS, NFS - souborové) rozebereme v naší přednášce. Dále se dotkneme tematu redundatního připojení úložišť a vzdáleného propojení datový center z pohledu datové replikace. 


Termín: 6.12.2012, 10:00 – 11:00
Téma: Novinky v bezdrátových technologiích  Přednášející: Jaroslav Čížek

Cisco Wireless portfolio prošlo v posledních několika měsících výraznou obměnou a zajímavé funkce přinesl i SW release 7.3. V přednášce proto představíme nové AP řady 1600/2600/3600, nový virtuální kontroler vWLC a další HW novinky, zmíníme konec prodeje některých starších AP z důvodu změny pravidel DFS v EU a projdeme i důležité vlastnosti, např. nově řešenou redundanci kontrolerů, která může významně uštřit pořizovací náklady. V druhé části pak budou prezentovány související bezdrátové technologie a další zajímavosti jako plánovaná akvizice firmy Meraki


Termín: 13.12.2012, 10:00 – 11:00 
Téma: Virtualizované síťové služby  Přednášející: Martin Diviš

Virtualizace výpočetního výkonu umožňuje nejen provoz virtuálních serverů a desktopů, ale i dalších zařízení, na která jsme byli dosud zvyklí pouze ve fyzické podobě.
Cisco přináší spolu s virtuálním switchem Nexus 1000v ucelenou řadu virtuálních síťových zařízení, nástroje pro jejich správu a inovativní způsob začlenění do síťové topologie a do virtualizační infrastruktury více výrobců.
Zákaznící tak mají možnost využít výhod virtualizace v celé další škále řešení. Předmětem přednášky bude přehled dostupných řešení, jejich vlastností, typických modelů nasazení a licenční politika.


Termín: 10.1.2013, 10:00 – 11:00 
Téma: Novinky v Collaboration - WebEx Meeting Server  Přednášející: Jaroslav Martan

Webex nainstalovaný v interní síti - to je Cisco Webex Meetings Server. Není potřeba žádné spojení s Webex cloudem, ani přístup na Intetnet. Kromě plnohodnotné funkcionality Webexu včetně podpory MS Office a iPad/iPhone, přináší Webex Meetings Server i zajímavý licenční model.


Termín: 17.1.2013, 10:00 – 11:00 
Téma: Vývoj bezpečnosti v komunikační infrastruktuře  Přednášející: Jiří Tesař

Podíváme se na to, jaké jsou nové požadavky a z toho plynoucí rizika moderních metod přístupu do sítě. Je zřejmé, že bezpečnost již nelze stavět pouze na identifikaci podle IP adres a portů protokolu.
S mobilitou uživatele je potřeba pracovat s jeho identitou a s dalšími informacemi o koncové stanici. Toto je klíčový požadavek i pro trend poslední doby BYOD. Ukážeme si jaké jsou možnosti řízení přístupu do sítě pro BYOD a jak dále pracovat s kontextem pro přístup přes LAN, WiFi i VPN.


Termín: 24.1.2013, 10:00 – 11:00 
Téma: Novinky v přístupové vrstvě LAN  Přednášející: Radek Boch

K síti se připojuje stále více a více různých zařízení a různým způsobem. Pokud to potřebujeme umožnit a zároveň udržet pod kontrolou a zabezpečené, tak si to vyžaduje implementovat další množství nových funkcí a poté věnovat hodně času na správu a … Opravdu? Opravdu to musí být složité a náročné? A nebo se dá celá problematika zjednodušit? Posuďte sami …


Termín: 31.1.2013, 10:00 – 11:00 
Téma: Novinky v řešeních pro datová centra  Přednášející: Tomáš Michaeli

Přednáška se bude věnovat produktovým novinkám v řadách Nexus, serverech UCS a softwarových řešeních pro datová centra.


Starší semináře:

Správa LAN a WAN sítí: Cisco PRIME

Provoz moderních podnikových sítí klade vysoké nároky na správu síťové infrastruktury, koncových zařízení, schopnost nasazování nových služeb a eliminaci výpadků v důsledku možných chyb. V rámci přednášky se budeme věnovat správě a řízení přístupové vrstvy, správě konfigurací a řízení změn, funkcím pro sledování výkonnosti sítě a aplikací, mechanizmům pro zajištění kvality služeb a bezproblémový přenos videa, vizualizaci síťového provozu, řešení problémů a odstraňování závad a řadě dalších témat.

Nová strategie Cisco pro správu podnikových sítí je navržena s důrazem na vaši produktivitu a redukci provozních nákladů. Přijďte poznat detaily. Součástí přednášky budou také praktické ukázky typických scénářů použití.

Cisco TrustSec a konkrétní možnosti jeho implementace

Bolí Vás hava ze správy přístupových filtrů ? Postavme síť na komponentech, které vytvoří důvěryhodné vazby na základě vzájemného ověření. Síť, která je schopna transparentně šifrovat data přímo na rozhraních přepínačů. K řízení přístupu k aplikacím využijme identity konkrétních koncových uživatelů místo tradičních IP adres. Případová studie: Specifika NAC a 802.1X. Praktické poznatky z implementace.

Případová studie: Bezpečný přístup v LAN (802.1x)

Řízení přístupu do sítě pomocí prostředků 802.1X - využití standardizovaných nástrojů s novými možnostmi. Jak postupovat a čemu se vyhnout, aby vznikla bezpečná a funkční síť.

Vše o FCoE co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat

Moderní 10 Gigabit Ethernet Network Interface card (NIC) je možné virtualizovat na několik izolovaných HW instancí, které jsou logicky ekvivaletní diskrétním fyzickým NIC. Každá s alokovanou propustností a dedikovanými vlastnostmi. Cisco technologie známá jako VN-TAG umožnuje management těchto virtuálních NIC nezávisle systémem UCS nebo Nexus 5500, jako kdyby byli izolovaně připojené k přepínači. Dále je možné toto prostředí koordinovat přímo z prostředí hypervizoru VMware vCenter, Microsoft Hyper-V a RedHat KVM. Přednáška se bude věnovat HW virtualizačním technologiím v prostředí heterogenních hypervizorů.

Bezpečné připojení mobilních klientů

"Phone VPN", určená pro připojení IP telefonů mimo firmu přes Internet, byla implementována do mobilních klientů. V přednášce se podíváme, jaké vlastnosti přináší uživatelům a jak ji zprovoznit.

Technologie pro IP mobilitu

Přednáška si klade za cíl vysvětlit síťové architektury a protokoly dovolující uživatelům vnímat mobilní rozměr komunikace. Nejprve zaměříme pozornost na architektury sítí mobilních operátorů a sítí WLAN. Zaměříme pozornost na protokoly GTP, MIP/PMIP, CAPWA a provedeme detailnější porovnání jejich technických vlastností a ukážeme rozdíly z pohledu uživatele. Porovnáme je rovnež s dalšími protokoly LISP, SCTP, MPTCP, SIP a s mobilitou řešenou čistě na aplikační úrovni. Posluchači tak bude umožněno pochopit jak rozdílné protokoly sdílí společné základy ačkoli mají svá místa vrůzných vrstvách OSI modelu.

Co vše umí dnešní přístupová vrstva sítě? 

Koncová zařízení se vyvíjejí a mění rapidním tempem. Ethernet port má čím dál tím více zařízení, od kterých bychom to dříve ani nečekali. Jak s tímto nárůstem může přístupová vrstva pomoci? Jak koncovým zařízením dokáže vyjít vstříc a zároveň zbytek sítě odstínit? Aby nás to nestálo mnoho času a energie?  Existují mechanismy činící přístupovou vrstvu dostatečně flexibilní, robustní a stále funkčně oddělenu od zbytku sítě. Koncovým zařízením poskytne už mnohem více než jen konektivitu. Máme tím na mysli například různé detekce, napájení a práci s energií vůbec, detailní monitoring a troubleshooting, včetně automatizovaných funkcí, virtualizačních funkcí, funkcí podpory multimedií a další. Jaké funkce to konkrétně jsou a jak tyto funkce fungují? Na to odpoví právě tato přednáška. 

Návrh vysoce dostupných campus sítí

Campus sítě tvoří základ kritické komunikační infrastruktury každého podniku či organizace, atributy jako spolehlivost a vysoká odolnost proti nenadálému výpadku jsou pro bezproblémové fungování poskytovaných služeb zcela klíčové. 

Přednáška se bude zabývat aspekty návrhu campus sítí právě z hlediska robustnosti a vysoké dostupnosti. Budeme diskutovat výhody i nešvary tradičního hierarchického vícevrstvého návrhu (first-hop redundance, L2/L3 přístupová/distribuční a core vrstva, všechny podoby spanning tree, apod), nicméně velký prostor věnujeme i moderním technologickým trendům typu Virtual Switching System (VSS) či FabricPath/TRiLL, které vznikly jako přímá odpověď na problémy spojené s tradičním návrhem. 


Proběhlé


LISP v kostce

LISP představuje architekturu umožňující efektivně řešit řadu praktických potřeb jak v podnikových sítích, tak v sítích poskytovatelů služeb. Mobilita virtuálních strojů v datovém centru, zjednodušení připojení k více ISP, L3 VPN přes IP protokol, migrace IPv4/v6 a mobilita koncových uzlů bez nutnosti navázání nového spojení představují některé z užitečných vlastností architektury. Přednáška zacílí na praktické použití architektury. Začneme přehledem podstatných vlastností architektury. Budeme pokračovat praktickými příklady použití s uvedením klíčových částí konfigurace a příkazy verifikujícími funkčnost řešení.